mapy cyfrowe
  mapa mapy mapy cyfrowe plany miast

 
 
 

Newsletter

zamów nasz biuletyn

mapa - zapisz do newslettera

Wyszukiwarka

wpisz szukaną frazę

mapa - szukaj
 

Witamy w naszym serwisie

Jeste?my obecni na polskim rynku od 2001 roku. Opracowujemy wysokiej jako?ci wydawnictwa kartograficzne: atlasy, mapy, mapy cyfrowe i plany miast. Nasze produkty znakomicie ??cz? wysok? jako?? i aktualno??, ze stanowi?cymi dorobek ostatnich lat osi?gni?ciami techniki komputerowej.  Nasz dzia? sprzeda?y korporacyjnej dostarcza najwy?szej jako?ci indywidualne rozwi?zania kartograficzne, przeznaczone dla biznesu, wydawców prasowych oraz urz?dów, zarówno drukowane, jak i cyfrowe.

wi?cej ?
 

Posiadamy szczegó?ow? baz? danych obejmuj?c? cyfrow? map? Polski i zintegrowany z ni? zestaw planów miast, systematycznie powi?kszany o nowe opracowania. Zasób ten pozwala nam w krótkim czasie przygotowa?, na indywidualne zamówienie, dowolne opracowanie kartograficzne, charakteryzuj?ce si? sprawdzon? jako?ci? i korzystn? cen?. Dowodem tego jest stale zwi?kszaj?ca si? liczba naszych Klientów, wsród których nie brakuje wiod?cych na rynku firm.

wi?cej ?

 

Jeste?my równie? otwarci na nowe wyzwania: w razie potrzeby nasz zespó? jest w stanie zebra? dowoln? informacj? przestrzenn? w terenie i zintegrowa? j? z naszymi bazami danych. W oparciu o szerokie kompetencje naszych pracowników, sporz?dzamy analizy z zakresu szeroko poj?tej geoinformacji na potrzeby placówek naukowych, urz?dów i przedsi?biorstw.

 
copyright 2010 © Map1zasady korzystania z serwisu | mapa serwisurealizacja: e-solution